• "Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę" Gucci
 • ksiegowosc@apkacc.pl
 • +48 796 986 669

Kadry i płace

Kadry i płace

Obsługa kadrowo-płacowa

Niedopełnienie obowiązków przedsiębiorcy wobec osób zatrudnionych w firmie może powodować konsekwencje zarówno ze strony urzędu skarbowego, jak i ZUS-u.

W ramach obsługi w tym zakresie zapewniamy:

 • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników,
 • elektroniczne przesyłanie deklaracji do ZUS przy pomocy podpisu kwalifikowanego,
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR,
 • obsługa umów zleceń i o dzieło,
 • rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
 • przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa,
 • sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych,
 • sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy.

POROZMAWIAJMY O SZCZEGÓŁACH (link do formularza kontaktowego)

Opinie