• "Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę" Gucci
 • ksiegowosc@apkacc.pl
 • +48 796 986 669

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest obowiązkiem większości przedsiębiorstw, opodatkowanych na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym (19%), których

przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 2017 rok są niższe niż równowartość w walucie polskiej 8 627 400 zł (2.000.000 EUR); po przekroczeniu limitu zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami KPiR mają obowiązek prowadzić następujące podmioty:

 1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 2. spółki cywilne,
 3. spółki jawne,
 4. spółki partnerskie.

W ramach obsługi w tym zakresie zapewniamy:

 • prowadzenie zapisów w księdze podatkowej,
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży, sporządzenie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K,
 • prowadzenie rejestru VAT-UE, sporządzenie deklaracji rozliczeniowej VAT-UE, 
 • przesyłanie plików JPK do urzędu skarbowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • rozliczenie podatku dochodowego właściciela, PIT-5, PIT-5L oraz PIT-36, PIT-36L,
 • elektroniczne wysłanie wszystkich deklaracji do US i ZUS,
 • rozliczenie kadrowo-płacowe (szczegółowe informacje),
 • przygotowanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych NIP i VAT-R,
 • kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych;,
 • świadczenie innych usług uzgodnionych z klientem,
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej i dopełnieniu wszelkich formalności.

POROZMAWIAJMY O SZCZEGÓŁACH (link do formularza kontaktowego)

Opinie