• "Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę" Gucci
 • ksiegowosc@apkacc.pl
 • +48 796 986 669

Raportowanie i analizy finansowe

Raportowanie i analizy finansowe

Raportowanie i doradztwo finansowe

Podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze dzięki czytelnym i przekrojowym danym na temat funkcjonowania firmy, w postaci analiz i raportów, które pozwalają właścicielom i zarządzającym firm na rozstrzyganie czy i jakie działania mają zostać podjęte do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.

W ramach obsługi raportowania zapewniamy:

 • sporządzanie raportów, zestawień i analiz dla potrzeb właścicieli firm i kardy zarządzającej (report managment);
 • sporządzanie budżetów rocznych oraz wieloletnich;
 • przygotowywanie raportów sprzedażowych;
 • sporządzanie zestawień przeterminowanych zobowiązań oraz należności;
 • badanie oraz prognozowanie kondycji finansowej spółki;
 • agregacja, przetwarzanie oraz interpretacja danych księgowych;
 • sporządzanie analiz finansowych inwestycji na podstawie oceny ich efektywności;
 • pozostałe analizy dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

 

W ramach obsługi doradztwa finansowego zapewniamy:

 • sporządzenie zestawienia sprzedaży wysyłkowej dla potrzeb rozliczenia podatku VAT w Polsce oraz w innych krajach UE;
 • utworzenie bazy danych na podstawie dostępnych raportów platform sprzedażowych Amazon oraz Ebay zawierające dane wymagane przez Ustawę o podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży wysyłkowej poza terytorium Polski – baza danych zawiera m.in. dane personalne klientów, adresy, daty transakcji, potwierdzenie płatności, nr referencyjne przesyłek kurierskich, kwoty w walucie oraz kwoty przeliczone na PLN;
 • poszukiwanie źródeł finansowania dla działalności gospodarczej (kredyty bankowe, leasing, faktoring, inne);
 • sporządzanie wniosków kredytowych dla firm.

POROZMAWIAJMY O SZCZEGÓŁACH (link do formularza kontaktowego)

Opinie