• "Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę" Gucci
 • ksiegowosc@apkacc.pl
 • +48 796 986 669

Uproszczona księgowość

Uproszczona księgowość

Karta podatkowa

Decydując się na opodatkowanie w formie karty podatkowej podatnik składa do Urzędu Skarbowego formularz PIT-16. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty za dany rok podatkowy podatnik składa nie później niż do końca 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności. Istotny jest fakt, iż w kolejnych latach nie ma konieczności ponownego zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o kontynuacji wyboru tej formy opodatkowania.  Wyboru karty podatkowej mogą dokonać jedynie przedsiębiorcy podejmujący jeden rodzaj działalności gospodarczej wymienionej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym; głównie drobni przedsiębiorcy, zajmujący się rękodziełem i pracą chałupniczą (pełny katalog działalności gospodarczych podlegających karcie podatkowej).

Przedsiębiorca korzystający z przywilejów karty podatkowej podlega również ustawie o VAT, wiąże się to z obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży. Należy również pamiętać o kontroli wielkości obrotu, którego limit wskazany w ustawie o VAT (200.000 zł) uprawnia do korzystania ze zwolnienia z VAT. Tracąc prawo do zwolnienia bądź z niego rezygnując, przedsiębiorca podlega wszystkim przepisom ustawy o VAT. W praktyce oznacza to obowiązek prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży, przesyłania plików JPK, składania deklaracji VAT oraz wpłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego.

Przed wyborem tej formy opodatkowania należy przeprowadzić analizę opłacalności, ze względu na fakt, iż stawka miesięcznego podatku jest ustalana w formie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, który kieruje się rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, liczbą zatrudnionych pracowników, a także liczbą mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona.

W ramach obsługi w tym zakresie zapewniamy:

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży dla celów karty podatkowej,
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży, sporządzenie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K,
 • prowadzenie rejestru VAT-UE, sporządzenie deklaracji rozliczeniowej VAT-UE, 
 • przesyłanie plików JPK do urzędu skarbowego,
 • sporządzanie deklaracji rocznej PIT-16A,
 • elektroniczne przekazywanie deklaracji do US i ZUS,
 • prowadzenie rozliczeń płacowo-kadrowych (szczegółowe informacje),
 • świadczenie innych usług uzgodnionych z klientem,
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej i dopełnieniu wszelkich formalności.

POROZMAWIAJMY O SZCZEGÓŁACH (link do formularza kontaktowego)

 

Ryczałt ewidencjonowany

Wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą dokonać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych. Warunkiem niezbędnym opodatkowania w tej formie jest złożenie pisemnego oświadczenia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W tym przypadku podatek dochodowy opłacany jest od uzyskanych przychodów według stawki przewidzianej ustawą dla danej działalności (stawki ryczałtu ewidencjonowanego dla przedsiębiorców), nie można odpisać kosztów działalności, jak również nie można skorzystać z ulg.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może wybrać podatnik, który:

 1. W roku poprzedzającym rok podatkowy:
  • uzyskał przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, lub
  • uzyskał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro.
 2. Rozpoczyna wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystał z opodatkowania w formie karty podatkowej bez względu na wysokość przychodów.

W ramach obsługi w tym zakresie zapewniamy:

 • prowadzenie zapisów przychodu dla ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży, sporządzenie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K,
 • prowadzenie rejestru VAT-UE, sporządzenie deklaracji rozliczeniowej VAT-UE, 
 • przesyłanie plików JPK do urzędu skarbowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • rozliczenie podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych PPE oraz PIT-28,
 • elektroniczne przekazywanie deklaracji do US i ZUS,
 • prowadzenie rozliczeń płacowo-kadrowych (szczegółowe informacje),
 • świadczenie innych usług uzgodnionych z klientem,
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej i dopełnieniu wszelkich formalności.

POROZMAWIAJMY O SZCZEGÓŁACH (link do formularza kontaktowego)

Opinie